ქვეცნობიერის საიდუმლოებები

ჩრდილოეთის ციალი


თქვენს თავებში გამოუკვლევი სამყარო იმალება. მასში ინახება ყველანაირი ინფორმაცია – რა იცით, რას გრძნობთ, ფიქრები, რომლებზეც წარმოდგენაც კი არ გაქვთ. დღესდღეობით მეცნიერება ჩვენი გონების მიუწვდომელ სიღრმეებს იკვლევს, რათა დაადგინოს მისი რეალური ძალა და ქვეცნობიერის საიდუმლოებები ამოხსნას.

ქვეცნობიერი წარმოადგენს ჩვენი ძირითადი შიშებისა და სურვილების წყაროსა და სიზმრების სათავეს, ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენი ალტერ ეგო იმალება. თუმცა თანამედროვე ნეირომეცნიერების კვლევების შედეგად აშკარა ხდება, რომ ქვეცნობიერი აკონტროლებს ცხადში მიმდინარე ყველა მომენტს. თუკი სრულად შევიცნობთ ჩვენი გონების იდუმალ მხარეებს, შეგვეძლება გავხდეთ უფრო ჭკვიანები, ჯანმრთელები და შემოქმედებითები, ვიდრე ოდესმე წარმოგვედგინა.

მარკუს რაიხლი ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის ნეირომეცნიერია. მას უყვარს ტვინის სხვადასხვა ფუნქციების – ხედვა, სმენა, მეხსიერება, კუნთების კონტროლი – ერთმანეთთან შედარება, რადგან მისთვის საოცრებაა, თუ როგორ ახდენს ტვინი ამ რთული სისტემების გაერთიანებას ისე, რომ მიიღოს ჰარმონია და არა ქაოსი. წლების განმავლობაში ტვინების კვლევის შემდეგ მარკუსმა აღმოაჩინა მთელი გონებრივი ქსელი, რომელიც ახდენს მოძრაობების კოორდინირებას ჩვენს გრძნობებზე დაყრდნობით და წყვეტს მოქმედებას, როცა ვწყვეტთ ფიქრს. როცა რაიმე…

View original post 1,875 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s