მითები ათეიზმსა და ათეისტებზე

ჩრდილოეთის ციალი


სხვადასხვა პერიოდში ათეიზმზე მრავალი მცდარი მოსაზრება გავრცელდა, რაც გასაკვირი არაა, რადგან ზოგჯერ თავად ათეიზმის განმარტებაც კი დავის საგანია. ეს მოსაზრებები ეხება როგორც ზოგადად ათეისტებს, ისე მათ იდეოლოგიას, შეხედულებებს, ცხოვრების სტილს და ა.შ. ზოგიერთ მათგანში სიმართლის მარცვალი დევს, ზოგი კი თავიდან ბოლომდე მცდარია.


 

● ათეიზმი ღმერთის უარყოფაა, რაც რწმენას მოითხოვს.
ყველაზე გავრცელებული მცდარი წარმოდგენა ათეიზმზე მისი განმარტებაა. ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ათეიზმი ნიშნავს ღმერთის არსებობის უარყოფას, მაგრამ ამ მსჯელობაში ორ შეცდომას ვხვდებით. პირველი, მოსაუბრე, როგორც წესი, ასკვნის, რომ ათეიზმი კონკრეტულად მის ღმერთს (იუდო-ქრისტიანულ-ისლამური) ეხება. მეორე, ის ათეიზმის მხოლოდ ერთ მხარეს განიხილავს და გამორიცხავს სხვებს. სტანდარტული ლექსიკონები ნაკლებად განმარტავენ მას, როგორც ღმერთ(ებ)ის უარყოფას, არამედ განიხილავენ, როგორც ღმერთ(ებ)ის მიმართ ურწმუნოებას. ურწმუნოება არ უტოლდება უარყოფას, არამედ უფრო მეტად რწმენის არქონას ან სკეპტიციზმს უახლოვდება.

 

● არგუმენტების არარსებობის გამო ათეიზმიც ისეთივე რწმენაა, როგორც თეიზმი.
ხშირად ცდილობენ იმის დამტკიცებას, რომ ნებისმიერი ღმერთის არსებობაზეც და არარსებობაზეც არგუმენტებს თანაბარი ღირებულება აქვთ, ამიტომ ათეიზმი რწმენაა. რეალურად ეს მიდგომა…

View original post 1,312 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s